Disclaimer

Disclaimer voor www.raamendeurmaterialenshop.nl
Raam en Deur Materialen Shop.nl (Kamer van Koophandel: 59567058, onderdeel WE Innovate BV) verleent u hierbij toegang tot www.raamendeurmaterialenshop.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Raam en Deur Materialen Shop.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Raam en Deur Materialen Shop.nl spant zich in om de inhoud van Raam en Deur Materialen Shop.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op Raam en Deur Materialen Shop.nl aangeboden materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Raam en Deur Materialen Shop.nl.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op Raam en Deur Materialen Shop.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Raam en Deur Materialen Shop.nl.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Raam en Deur Materialen Shop.nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Raam en Deur Materialen Shop.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

 

Onze topmerken

Blog

Overig

Over ons
Blog / Kennisbank
Zakelijke oplossingen / B2B

Projecten

info@raamendeurmaterialenshop.nl
+316 22 66 55 44


Bereikbaar op:
ma t/m vrij: 08:00 - 18:00
zaterdag: 09:00 - 17:00

Contact

Raam en Deur Materialen Shop.nl
Onderdeel WE Innovate B.V. 
Boeier 7
8401MV Gorredijk

KvK nr: 59567058
BTW nr: NL853547920B01
IBAN: NL92 INGB 0006 3619 52